La igualtat educativa en xifres

El 84% de les alumnes noies titula en ESO i el 63% en Batxillerat, enfront del 74% i el 48% dels nois

 

Un 84% d’alumnes noies titula en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i un 63,1% en Batxillerat, segons l’informe ‘Igualtat en xifres MEFP, Aules per la Igualtat’, publicat pel Ministeri d’Educació i de Formació Professional (MEFP). Aquests percentatges són molt superiors als dels alumnes nois, ja que un 73,8% dels homes titula en ESO i un 47,6% en Batxillerat.

 

L’informe, que recull els principals indicadors educatius en clau de gènere, apunta també a una menor presència femenina en els àmbits científics i tecnològics i a la predominança de dones en la professió docent.

 

Les alumnes són el 53,5% dels estudiants de Batxillerat

Tal com reflecteixen les estadístiques, en el curs 2018-19 les alumnes eren el 48,7% dels estudiants matriculats en ESO i el 53,5% en Batxillerat, amb diferències entre itineraris: en el cas del Batxillerat d’Arts, el percentatge d’alumnes arriba al 70,2%; en Humanitats, al 63,6%; en Ciències Socials, al 55,3%; i en Ciències aconsegueix el 47,3%.

Imatge: MEFP

En Formació Professional, les dones representen el 29,3% de l’alumnat d’FP Bàsica; el 43,7% en Grau Mitjà; i el 47,7% en Grau Superior, encara que existeixen també importants diferències segons les famílies professionals. Per exemple, en l’FP de Grau Superior, la família Imatge Personal té un 93,9% d’alumnes; Serveis Socioculturals i a la Comunitat, un 87,1%; Tèxtil, Confecció i Pell, un 85,1%; i Sanitat, un 75,9%.

Imatge: MEFP

A l’altre extrem, les dones són un 3,7% de l’alumnat de Transport i Manteniment de Vehicles; un 4,4% en Instal·lació i Manteniment; un 5,5% en Electricitat i Electrònica; un 9,5% en Marítima i Pesquera; i un 11,6% en Informàtica i Comunicacions.
La taxa de població graduada en FP Bàsica és del 2,5% en el cas de les dones i del 5,5% en el dels homes; en FP de Grau Mitjà és, respectivament, del 22,4% i el 24,1%; i en FP de Grau Superior, del 30,3% i el 28,2%.

 

Més universitàries en Educació i menys en Informàtica

Les dones són majoria (55,6%) en l’alumnat universitari, però la seva presència varia també en funció del grau cursat. Hi ha més presència d’alumnes noies en estudis d’Educació (77,9%) i de Salut i Serveis Socials (71,8%) i hi ha menys presència en Enginyeria, indústria i construcció (29%) i Informàtica (13,4%).

Imatge: MEFP

D’altra banda, les dones són el 61,3% de l’alumnat d’ensenyaments de règim especial. En els estudis de Dansa són el 92,5% i, no obstant això, en Ensenyaments Esportius són el 15,2% de l’alumnat.

L’informe analitza també en clau de gènere els resultats de les avaluacions internacionals. Per exemple, les alumnes de 4t de primària manifesten una gran seguretat a l’hora d’aprendre ciències (el 36% se sent molt segura en aquest aprenentatge, segons dades de l’informe TIMSS 2019), una proporció major que la dels nois (34,4%) i per sobre dels valors de la Unió Europea (34,5% en el cas de les alumnes i el 35% en el dels alumnes) i de la mitjana dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (33,3% i 33,7%, respectivament).

Quant al gust per l’aprenentatge de Ciències, no hi ha diferències significatives entre les alumnes espanyoles (el 48,5% manifesta que li agraden molt) i els alumnes (el 47,3%). Tots dos percentatges es troben per sobre del total UE (46% de les noies i 46,2% dels nois) i de la mitjana OCDE (45,7% i 47,2%).

Les diferències en el gust per les matemàtiques, en canvi, sí que són significatives: un 31% d’alumnes a Espanya afirmen que li agraden molt, enfront d’un 42,7% d’alumnes

Les diferències en el gust per les matemàtiques, en canvi, sí que són significatives: un 31% d’alumnes a Espanya afirmen que li agraden molt, enfront d’un 42,7% d’alumnes. En el conjunt de la UE, són el 32,8% de les noies i el 44,1% dels nois. En la mitjana OCDE, són el 32,9% i el 41,5%.

El mateix passa amb la seguretat a l’hora d’estudiar aquesta assignatura. El 21,3% de les alumnes espanyoles manifesten molta seguretat, enfront del 32,5% dels alumnes (les xifres a la UE són respectivament del 24,9% i el 37,7%; i en l’OCDE del 24% i el 34,5%).
D’altra banda, les alumnes a Espanya desenvolupen un major sentiment de pertinença al centre educatiu (el 73% manifesten un sentiment de pertinència alt, enfront del 62% dels alumnes). A la UE, les xifres són respectivament el 55% i el 45%; i en l’OCDE, el 59% i el 48%.

 

Més dones professores

Quant al professorat, les dones són el 66,9% del total de docents (el 72,2% en el personal no universitari), encara que la seva presència és especialment important en Educació Infantil (97,6%) i a Primària (82%). També són clara majoria en els centres d’Educació Especial (81,5%).

En canvi, continuen sent minoria entre el personal docent d’ensenyaments universitaris, un 42,4%, a pesar que aquesta xifra ha pujat gairebé sis punts des del curs 2008-2009, quan era del 36,6%. Entre el professorat universitari de menys de 40 anys, el percentatge de dones supera el 52%.

Les dones continuen sent minoria entre el personal docent d’ensenyaments universitaris, un 42,4%, a pesar que aquesta xifra ha pujat gairebé sis punts des del curs 2008-2009, quan era del 36,6%

A l’última dècada també ha augmentat de forma sostinguda el percentatge de directores de centres educatius no universitaris fins a aconseguir el 66,3% en el curs 2018-19, gairebé 10 punts més que en el 2008-2009 (56,7%).

En els centres de Primària, són el 65% (eren el 53,1% en 2008-2009) i en els d’ESO, Batxillerat i FP, són el 40,5%, 9 punts més que fa una dècada (31,3%). El mateix ocorre amb les secretàries, que en 2018-2019 eren el 67,1% del total (58,7% en 2008-2009) i amb les caps d’Estudis, un 66,7% del total, quan eren el 59,6% una dècada abans.

 

Baixa la taxa d’abandonament escolar de dones i d’homes

Quant a la taxa d’abandonament escolar, les últimes dades de 2020 confirmen una baixada contínua durant l’última dècada, tant en dones com en homes: la d’elles ha disminuït proporcionalment un 48,7% (fins al 11,6%) i la dels homes, un 39,9% (fins al 20,2%).

No obstant això, es mantenen les desigualtats en el mercat laboral. La taxa d’ocupació és menor entre les dones en tots els nivells d’estudis, encara que varia el 2020, entre el 29,7% de les quals han finalitzat primera etapa de Secundària (el 51% dels homes amb el mateix nivell d’estudis té ocupació) i el 77% en el cas de les titulades d’Educació Superior (enfront del 83,4% d’homes).

Imatge: MEFP

En total, la taxa d’ocupació de dones entre 25 i 64 anys és del 62,6% i la dels homes del 74,8%. La diferència és una mica menor en el grup d’edat de 25 a 34 anys (64,6% de dones ocupades i 71,1% d’homes).

A més, els sous dels homes són de mitjana un 19,3% més elevats que els de les dones. En el cas dels qui tenen estudis superiors, la diferència d’ingressos és del 30,7%. No obstant això, en el grup de 25-34 anys, aquesta desigualtat es redueix al 9,7% de mitjana i al 19,9% entre els qui tenen estudis superiors.

 

Més informació:

Deja un comentario

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Ver más

  • Responsable: Fundació Episteme.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Nominalia que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.